CERTIFIKÁTY

V rámci naší činnosti se zavazujeme plnit zákonné a normativní požadavky na vyráběné výrobky.

Cílem společnosti je vyrábět a dodávat zákazníkovi produkty podle jeho požadavků a očekávání.

Vnitřní systém managementu kvality a životního prostředí má vliv na udržení vysoké kvality našich výrobků. Společnost Lege zavedla a používá Integrovaný systém řízení v souladu s následujícími normami: PN-EN ISO 9001: 2015, PN-EN ISO 14001: 2015.

Abychom zachovali stálou kvalitu našich výrobků, používáme osvědčené postupy a návody.

Prvořadým cílem je neustálé zlepšování našich technologických procesů, díky kterým jsme schopni nabídnout našim zákazníkům vysoký standard produktů.