Otrzymaliśmy Certyfikat Adopcji Wilka, który jest symbolicznym prezentem i podziękowaniem za współpracę z WWF.

Adopcja wilka jest adopcją symboliczną. Nie jest to adopcja konkretnego wilka, ale wspomaganie całego gatunku. Adoptując wilka, pomagamy zapewnić mu bezpieczniejsze warunki życia (pieniądze są przeznaczane m.in. na zakup ogrodzeń –  pastuchów elektrycznych dla hodowców zwierząt, na terenach zamieszkiwanych przez wilki). 

Przyczyniamy się także do szerzenia wiedzy na temat wilków i pozytywnie zmieniamy ich wizerunek w oczach społeczeństwa, za pośrednictwem WWF Polska. 

Adopcja wilka to również inne, najpilniejsze działania WWF Polska na rzecz ratowania ginącej przyrody.