Získali jsme Certifikát o adopci vlka, což je symbolický dárek a poděkování za spolupráci s WWF.

Adopce vlka je symbolická adopce. Nejde o adopci konkrétního vlka, ale o podporu celého druhu. Adopcí vlka pomáháme zajistit mu bezpečnější podmínky pro život (peníze jsou vynaloženy mj. na nákup ohradníků – elektrických ovčáků pro chovatele zvířat, v oblastech obývaných vlky).

Prostřednictvím WWF Polsko také přispíváme k šíření znalostí o vlcích a pozitivně měníme jejich obraz v očích společnosti.

Adopce vlka je také další, nejnaléhavější akce WWF Polsko na záchranu mizející přírody.